ขายยาทำแท้งแบบเสรี สธ. เล็งเปิดทางใช้แล้ว

image

          กระทรวงสาธารณสุขเล็งเปิดช่องทางใช้ยาทำแท้งเสรี แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม โดยเตรียมลุยโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงวัยรุ่น เนื่องจากในยุคปัจจุบันการจะห้ามไม่ให้เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องยาก

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติว่า กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อมจะเน้นใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้

1. การให้ความรู้และการศึกษาที่ต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการท้องไม่พร้อม รวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่ว่าการห้ามไม่ให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องยาก แต่ต้องแนะนำแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เช่น การที่โรงเรียนอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้กับนักเรียน แต่ห้ามไม่ให้มีการแจกถุงยางอนามัยในโรงเรียน เป็นต้น

2. การใช้โซเชียลมีเดีย เป็นสื่อกลางในการช่วยให้เยาวชนเข้าถึงแนวทางการป้องกัน ทั้งการเข้าถึงบริการและอุปกรณ์การป้องกัน ซึ่งอาจจะใช้เป็นแหล่งในการให้ความรู้ แจกฟรี หรือขายอุปกรณ์การป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย เพื่อแก้ปัญหาวัยรุ่นไม่กล้าเผชิญหน้าในการสอบถามข้อสงสัย

3. สถานที่ให้บริการแก่เยาวชน อาจจะต้องมีการพัฒนาให้อยู่นอกโรงพยาบาลในรูปแบบของคลินิกต่าง ๆ  โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และรีแบนด์ หรือเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นคลินิกสุขภาพวัยรุ่น เพราะหากใช้ชื่อ คลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ อาจทำให้เด็กเยาวชนไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ

          สำหรับในส่วนของงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการน่าจะมีจาก 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณส่งเสริมป้องกันโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จก่อนนำกลับมาเสนอคณะกรรมการชุดนี้อีกครั้ง ภายใน 60 วัน

          นพ.ประดิษฐ กล่าวต่ออีกว่า คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียบ กฎ และกฎหมายด้านอนามัยเจริญพันธุ์ทำการศึกษา ทบทวน กฎหมาย กฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการคุมกำเนิดและการแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม อาทิ การห้ามขายยายุติการตั้งครรภ์ แต่จะต้องหารือกับราชวิทยาลัยแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการออกข้อบ่งชี้ในการใช้และมาตรการควบคุมที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการนำยาชนิดนี้ไปใช้ในทางที่ผิด จากนั้นจึงจะพิจารณาว่า ควรเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไร เพราะมีทั้งผลดีและผลเสีย

          อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมีการหารือในเรื่องปัญหาการท้องไม่พร้อม ซึ่งพบว่า มีปัญหาในกลุ่มของเยาวชนในระบบการศึกษาและผู้หญิงในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวยังมีทัศนคติที่ไม่ดีในเรื่องการคุมกำเนิด ขาดความรู้ และเข้าไม่ถึงอุปกรณ์การป้องกันการท้องไม่พร้อม จากการที่ผู้ปกครองมองว่า จะเป็นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ดังนั้น จึงอยากให้ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ยอมรับว่า ในยุคปัจจุบันการจะห้ามไม่ให้เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องยาก

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.