การแท้ง (Abortion)

 

การแท้ง (Abortion)

ความหมายของการแท้ง คือ  การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ก่อนที่ทารกในครรภ์จะมีชีวิตอยู่รอด โดยทั่วไปจะหมายถึงการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ หรือ ก่อนที่ทารกในครรภ์จะมีน้ำหนักตัวเกิน 500 กรัม

ประเภทของการแท้ง

1.การแท้งคุกคาม (threatened abortion) คือ การมีเลือดออกจากมดลูกโดยที่ปากมดลูกยังปิด ในช่วงอายุครรภ์ก่อน 20 สัปดาห์
2.การแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (inevitable abortion) คือ การมีเลือดออกจากมดลูกและมีการปิดขยายของปากมดลูก โดยที่ยังไม่มีเนื้อรก หรือชิ้นส่วนของทารกในครรภ์ออกมา ในช่วงอายุครรภ์ก่อน 20 สัปดาห์
3.การแท้งครบ (complete abortion) คือ การที่ทารกในครรภ์ และเนื้อรกทั้งหมด แท้งออกมาจากมดลูกในช่วงอายุครรภ์ก่อน 20 สัปดาห์  ปากมดลูกจะปิด
4.การแท้งไม่ครบ (incomplete abortion) คือ การที่ทารกในครรภ์  หรือ เนื้อรกบางส่วน แท้งออกมาจากมดลูกในช่วงอายุครรภ์ก่อน 20 สัปดาห์ ปากมดลูกมักจะเปิดอยู่
5.การแท้งค้าง (missed abortion) คือ การที่ทารกในครรภ์เสียชีวิตเป็นเวลาหลายวัน และปากมดลูกยังปิดอยู่

การทำแท้งมี 2 วิธี

1. ทำแท้งโดยใช้เครื่องมือ (Surgical management)

ประกอบด้วย

การขยายปากมดลูก กรณีที่ปากมดลูกปิดอยู่ ตามด้วย
การขูดมดลูก (sharp curettage)
การดูด (vacuum aspiration)
Evacuation
Hysterotomy
การตัดมดลูก (hysterectomy)
วิธีที่นิยม คือ การดูด และ การขูดมดลูก โดยทั่วไปถ้าปากมดลูกยังปิดอยู่ต้องขยายปากมดลูกก่อน ซึ่งอาจจะใช้ dilator หรือ ใส่สารบางอย่างเช่น laminaria คาไว้ที่ปากมดลูก แต่ในประเทศไทยยังไม่มี laminaria ใช้ ที่ใช้บ่อยในประเทศเราคือ การทำ dilatation & curettage

เทคนิคของการทำ  DILATATION & CURETTAGE

ให้ยาระงับอาการปวด
ตรวจภายในเพื่อประเมินขนาดมดลูก และ ทิศทาง
ใส่ speculum  ปรับให้เห็นปากมดลูกอย่างชัดเจน
เช็ดปากมดลูกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น providone iodine
ใช้ tenaculum จับปากมดลูกด้านบน
ใช้ dilator ค่อยๆสอดผ่านคอปากมดลูก โดยเริ่มจากขนาดเล็กๆก่อน
ใช้ uterine sound ค่อยๆสอดเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อประเมินทิศทางและความลึกของมดลูก
ใช้ที่คีบชิ้นเนื้อค่อยๆ สอดเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อคีบเอาเนื้อเยื่อต่างๆออก กรณีที่มีเนื้อเยื่ออยู่ในโพรงมดลูกมาก หลังจากนั้นใช้ที่ขูดมดลูก (curettage) ค่อยๆขูดให้ทั่วโพรงมดลูก จนแน่ใจว่าไม่มีเนื้อเยื่อเหลือ
ภาวะแทรกซ้อน

มดลูกทะลุ ซึ่งจะหลีกเลี่ยงได้โดยการค่อยๆสอดเครื่องมือเข้าโพรงมดลูก
การติดเชื้อ ควรให้ยาปฏิชีวนะก่อนและหลังขูดมดลูก ที่ใช้ง่ายคือให้ doxycylcine 100 มก. รับประทาน ก่อนทำ และให้รับประทานอีก 200 มก. หลังทำ
การเกิดพังผืดในโพรงมดลูก (uterine synechiae) หลีกเลี่ยงได้โดยการอย่าขูดมดลูกอย่างรุนแรง
การเกิด cervical incompetence แต่พบได้น้อยมาก

2. ทำแท้งโดยใช้ยา (Non-surgical management)

ปัจจุบันการทำแท้งโดยใช้ non- surgical management เป็นที่นิยม เพราะสามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการขูดมดลูกลงได้

Non-surgical management  คือการใช้ยาทำแท้ง

 

การใช้ยา

การใช้ prostaglandins ที่นิยม และ หาได้ง่าย คือ misoprostol (cytotec)
การใช้ antiprogesterones : RU 486 (mifepristone)
การใช้ Methotrexate ฉีดเข้ากล้าม หรือ รับประทาน
ยาที่นิยมใช้ คือ  misoprostal เพราะมีราคาถูก หาง่าย เก็บรักษาสะดวก โดยอาจจะให้รับประทาน อมใต้ลิ้น หรือ เหน็บทางช่องคลอด ซึ่งเป็นการให้ที่นิยมมากที่สุด สำหรับขนาดที่ใช้ยังไม่เป็นที่สรุป โดยมากถ้ายังไม่มีการแท้งออกมาเลย ขนาดที่ส่วนใหญ่แนะนำคือ 800 µg เหน็บช่องคลอด ให้ทุก 24 ชม. ติดต่อกัน 3 วัน หากยังไม่มีการแท้ง แนะนำให้ขูดมดลูกเลย ส่วนถ้าเป็นการแท้งไม่ครบมักนิยมให้ขนาด 400 µg  เหน็บช่องคลอดเช่นกัน

ยาสอดทำแท้ง Cytolog

cytologoriginal

ราคาเม็ดละ 500 บาท

          ยาสอดทำแท้ง Cytolog เป็นสารสังเคราะห์กลุ่มพรอสตาแกลนดิน ออกฤทธิ์ทำให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูก เป็นยาที่นิยมใช้ทำแท้งโดยวิธีการสอดช่องคลอดที่ใช้ได้ผลในทุกอายุครรภ์ ผลข้างเคียง ถ่ายเหลว มีไข้ คลื่นไส้ เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ตัวยาเป็นเม็ดหกเหลี่ยมสีขาวคล้าย cytotec แต่ออกฤทธิ์เหมือนกันทุกประการ

สั่งซื้อยาสอด cytolog คลิก